Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě

 

Naše družstvo vzniklo v roce 1992 rozdělením JZD Mír Dlouhá Lhota. V současné době hospodaříme na 1734 ha zemědělské plochy. Z toho 1500 ha je orná půda a 234 ha TTP. Zabýváme se živočišnou i rostlinnou výrobou a v roce 2012 jsme uvedli do provozu bioplynovou stanici o výkonu 624 kW.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva se sídlem v Dlouhé Lhotě, která se koná v pátek dne 14.6.2019 od 17,00 hod v budově Obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.

 

Program: 1) Zahájení - volba zapisovatele, 

                     návrhové komise a ověřovatelů zápisu

                  2) Zpráva o činnosti představenstva 

                         za r.2018 a plán r.2019

                  3) Schválení účetní závěrky za rok 2018

                  4) Zpráva o činnosti kontrolní komise

                  5) Diskuse  

                  6) Usnesení

                  7) Závěr

 

Na členskou schůzi je zajištěna doprava. Autobus pojede po lince: Dubenec – 16,15, Cihelna 16,20 vždy na zastávce autobusu, Skalka – 16,25 na rozcestí, Drásov 16,30, Višňová – 16,35 a Ostrov – 16,40 na zastávce autobusu s ukončeným v Dlouhé Lhotě. Po ukončení schůze bude zajištěn odvoz obdobným způsobem cca v 21,00 hod.

 

 

 

POZVÁNKA A PLNÁ MOC