Výroční schůze 2018

Pozvánka 

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva se sídlem v Dlouhé Lhotě, která se koná v pátek dne 1.6.2018 od 17,00 hod v budově Obecního úřadu v Dlouhé Lhotě.
Program: 1) Zahájení – volba sčítačů hlasů, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu schválení programu členské schůze 
                 2) Zpráva o činnosti představenstva za r. 2017 a plán r. 2018 
                 3) Schválení účetní závěrky za rok 2017 
                 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise  
                 5) Diskuse 
                 6) Usnesení 
                 7) Závěr 
                                                                                                                za představenstvo: Bc. Jan Karas, předseda představenstva 
Každý člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva v Dlouhé Lhotě 82, vždy v pracovní den od 7,00 hod do 15,30 hod. 
 
Na členskou schůzi je zajištěna doprava. Autobus pojede po lince: Dubenec – 16,15, Cihelna 16,20 vždy na zastávce autobusu, Skalka – 16,25 na rozcestí, Drásov 16,30, Višňová – 16,35 a Ostrov – 16,40 na zastávce autobusu s ukončeným v Dlouhé Lhotě. Po ukončení schůze bude zajištěn odvoz obdobným způsobem cca v 21,00 hod. V Dlouhé Lhotě 10. 5. 2018